Anneke Paul, tekstschrijver en redacteur

 Specialismen 

 

Mijn ervaring is ruim en veelzijdig, zowel in vorm als inhoud van teksten. Er is niet één soort tekst of thema waar mijn hart speciaal naar uit gaat. Als je je ergens in verdiept, wordt het altijd interessant, is mijn ervaring.

 

Ik heb veel geschreven over gezondheidszorg, volwasseneneducatie, alfabetisering en taalonderwijs. Maar in het iets verdere verleden vulden mijn dagen zich met arbeidsmarkt, uitzendmarkt, innovatie, techniek, milieu, ICT, human interest en ondernemerschap.

 

  Tekstniveaus

Ik houd erg van ingewikkelde zaken eenvoudig opschrijven of herschrijven. De inhoud blijft staan, het verschil is alleen dat iedereen het snapt. 

 

Tekstniveau B1 is het niveau dat prettig leest en dat voor verreweg de meeste mensen begrijpelijk is. Geen kleutertaal, maar ook geen jargon of ambtelijke taal. B1 is gewone taal. Ik schrijf van nature op dit niveau. Ook herschrijf en redigeer ik bestaande teksten totdat er een helder en toegankelijk stuk overblijft waar iedereen verder mee kan. 

 

Tekstniveau A2 is tekst voor beginners: laaggeletterden. Voor deze doelgroep schrijf ik onder meer Prago Lokaal, de schoolkrant voor cursisten van Prago

 

  Structuur

Wat je ook een soort specialisme zou kunnen noemen is structuur.

 

Structuur in het verhaal. Weet u wel zo ongeveer wat u wilt vertellen, bijvoorbeeld op uw site, tijdens een presentatie of in een brochure, maar is het nog geen verhaal met een kop en een staart? Laat het structureren dan aan mij over.

 

Structuur in het project. Van nature ben ik nogal van de afdeling lijstjes, planningen en overzichtjes. Wie doet wat en wanneer, ik houd het allemaal bij. Dat komt vaak van pas, zowel voor mijzelf als voor u. Als u wilt, fungeer ik graag als aanspreekpunt of coördinator van het project. 

 

 

Top | Anneke Paul, tekstschrijver en redacteur